descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Звернення ВРЦіРО про недопустимість обмеження свободи вираження поглядів

Президенту України

ПОРОШЕНКУ П. О.

Про недопустимість обмеження права

громадян на свободу вираження поглядів

29.03.2018 р. № 35

Вельмишановний пане Президенте!

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій глибоко занепокоєна, чи не першим в історії України, фактом обмеження громадян, які відстоюють основоположні для будь-якого суспільства моральні та сімейні цінності, їхнього права на вільне вираження своїх поглядів та свободи поширювати їх без втручання держави, як це захищається Конституцією України та міжнародними договорами.

У ніч на 28 березня ц. р. з Офіційного інтернет-представництва Президента України була видалена Петиція № 22/042484-еп від 26.01.2018 року, яка містила прохання вжити заходів для припинення пропаганди гомосексуалізму та для захисту традиційних сімейних цінностей. Ця ініціатива отримала підтримку багатьох українських громадян, в тому числі Церков і релігійних організацій, які послідовно захищають в Україні сім’ю та шлюб як союз одного чоловіка і однієї жінки, що гарантується в тому числі Конституцією України та іншими законодавчими актами. Станом на вечір 27 березня зазначена Петиція зібрала 22837 підписів громадян України з 25 тисяч необхідних для її офіційного розгляду.

Як виходить з листа в.о. керівника Приймальні Адміністрації Президента України К. Кокарєва (вих. № 22-02/410 від 27.03.2018 р.), рішення про видалення даної Петиції було ухвалене на підставі звернення Представника Уповноваженого Верховної Ради України А. А. Філіпішиної, яка висловила твердження про нібито наявність у Петиції “підбурювання до дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності (приналежністю до ЛГБТ-спільноти)”.

На наше переконання, таке оціночне твердження посадової особи не є достатньою підставою для того, щоб позбавляти ініціаторів та підписантів Петиції права на свободу вираження своїх поглядів. І хоча окремі пропозиції цієї Петиції є дискусійними, однак це не повинно позбавляти громадян України, які опікуються майбутнім своїх дітей та питаннями сімейної політики держави, їхнього права вільно висловлювати свою думку, публічно поширювати свої погляди та ініціювати суспільні дискусії з проблематики гомосексуалізму та одностатевих відносин.

Тим більше неприпустимо, коли таке рішення про обмеження права на свободу вираження поглядів майже 23 тисяч громадян України приймається органом державної влади без судового розгляду, що суперечить як законодавству України, так і міжнародним стандартам у сфері захисту прав людини. Зокрема, стаття 10 ЄвропейськоїКонвенції про захист прав людини і основоположних свобод встановлює: “Кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів”.

Більш того, Конституція України гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34). Таким чином, поширення в суспільстві думок і пропозицій на захист сім’ї і шлюбу як союзу чоловіка і жінки не повинно обмежуватися державою на користь гендерній ідеології, яка це заперечує та натомість агресивно нав’язує одностатеві стосунки, як норму.

Обмежуючи конституційне право громадян України вільно виражати свої погляди, згадані вище посадові особи самі стають суб’єктами дискримінації, але вже за іншою ознакою. Оскільки громадяни, які виступають проти легалізації одностатевих партнерств, позбавляються права критикувати ці явища. Натомість прихильники гендерної ідеології не зазнають обмежень з боку держави, що свідчить про вибіркове, дискримінаційне ставлення цих посадових осіб до різних учасників суспільної дискусії стосовно державної сімейної політики.

ВРЦіРО, яка представляє більшість громадян нашої держави, з сумом зауважує, що з того часу, коли сімейна політика перестала бути пріоритетом для державної влади, всілякі інші спроби принаймні зупинити демографічну кризу не дають бажаного результату. Тому вважаємо, що свідома популяризація одностатевих відносин є безвідповідальною позицією відносно України та її майбутнього. Ми не лише нагадуємо про перевірені поколіннями сімейні цінності – ми стурбовані майбутнім нашої Батьківщини, а тому вбачаємо вихід із зазначеної соціальної кризи у державній підтримці сім’ї, шлюбу, материнства і батьківства.

Громадськість України, яка вболіває за моральне і психологічне здоров’я нашого суспільства, прагне виховувати дітей в атмосфері здорової родини, а відтак не дозволить провадити в нашій державі згубні соціальні експерименти на кшталт гендерної ідеології. Ми і надалі рішуче протистоятимемо зазіханням на українську сім’ю та шлюб як союз чоловіка і жінки, використовуючи різні публічні та непублічні форми громадського волевиявлення – як голосування на виборчих дільницях, так і петиції, вуличні маніфестації та протести.

Незважаючи на інформацію про нібито відновлення Петиції № 22/042484-еп, вона досі відсутня на Офіційному інтернет-представництві Президента України. Натомість, чимало петицій-клонів із значно меншим числом підписів залишаються активними, що також свідчить про упереджений, вибірковий підхід співробітників Адміністрації Президента України до функціонування сервісу «Електронні петиції».

Враховуючи зазначене, закликаємо Вас, вельмишановний пане Президенте, вжити наступних заходів:

Поновити на Офіційному інтернет-представництві Президента України раніше опубліковану Петицію № 22/042484-еп від 26.01.2018 року (автор – Танцюра В. З.) з зібраними під нею щонайменше 22837 підписами; Доручити працівникам Адміністрації Президента України надалі не допускати порушень права людини на свободу вираження поглядів під час забезпечення функціонування сервісу «Електронні петиції».

Про результати вжитих заходів за наслідками розгляду цього звернення просимо поінформувати письмово.

За дорученням Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

З належною повагою,

Єпископ Олександр Зан-Фабіан

Головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій,

Глава Консисторії Закарпатської Реформатської Церкви