descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Вийшов друком збірник документів ВРЦіРО за 25-років її діяльності

Видання обсягом у 420 сторінок об’єднує в собі більшість документів Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій з часу її заснування у 1996 році до липня 2021 року.

Резолюція учасників телемарафону «Україна за сім'ю»

Пропозиції учасників телемарафону щодо формування державної сімейної політики в Україні.

Комісія ВРЦіРО розробила Стратегію у сфері громадського здоров’я та протидії ВІЛ/СНІДу

Стратегія у сфері громадського здоров’я та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу визначає пріоритети та засади спільної діяльності церков та релігійних організацій України.

Стратегія участі Церков і релігійних організацій у миробудуванні «Україна – наш спільний дім»

Прийнято Комісією з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 22 листопада 2017 року.

Положення про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗІ ЗМІНАМИ на засіданні ВРЦіРО, протокол № 8 від 11.12.2007 р. ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій 1. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (далі – Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах. 2. Рада утворюється з метою об'єднання зусиль релігійних організацій по національне-духовному відродженню України: координації міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її межами; участі в розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань відносин між державою та релігійними організаціями; здійснення колективних заходів добродійного характеру. 3. Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, поважною ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх офіційно діючих в Україні релігійних організацій.

Регламент діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій від 24 січня 2013 р. РЕГЛАМЕНТ діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 1. Норми цього Регламенту базуються на Положенні про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій, Положенні про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, Положенні про Комісію з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій та мають меншу юридичну силу щодо них. 2. Основною формою роботи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Рада), Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Секретаріат) та Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Комісія) є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Положення про Секретарiат ВРЦiРО

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, протокол № 4 від 26 січня 2006 р.   ПОЛОЖЕННЯ про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 1. Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Секретаріат) є робочим органом з попереднього опрацювання питань, що виносяться на засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО або Рада). Секретаріат створюється для організаційного забезпечення роботи Ради. 2. Секретаріат складається з повноважних представників членів ВРЦіРО.

Положення про Комiсiю з питань соціального служіння ВРЦiРО

ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, протокол № 4 від 26 січня 2006 р. ПОЛОЖЕННЯ про Комісію з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій 1. Комісія з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Комісія) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим робочим органом Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Ради), що утворюється рішенням Ради і діє на громадських засадах. 2. Метою діяльності Комісії є обговорення актуальних соціальних проблем в українському суспільстві та підготовка взаємоузгоджених пропозицій по участі Церков і релігійних організацій у їх вирішенні.