descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Конференція Європейських Церков підтримала Україну в прагненні суверенітету та цілісності

Членам Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО)

Женева, 6 березня 2014 р.


Дорогі сестри і брати у Христі!

З глибокою стурбованістю про благополуччя ваших церков і людей, ми стежимо за тривожними подіями в Україні. Цим листом ми хотіли б підтвердити нашу солідарність з вами і підтримати ваш заклик до світу щодо негайного припинення будь-якого втручання, яке б поляризувало і викликало подальше розділення українського суспільства. Після запеклих зіткнень останніх тижнів – конфронтації, в якій було покладено стільки життів – ваші люди заслуговують перепочинок від насильства і кровопролиття, і право жити в мирі та злагоді в різноманітному і плюралістичному суспільстві. Конференція Європейських Церков хоче запевнити, що всі дипломатичні і мирні засоби використовуються можновладцями, щоб суверенітет і територіальна цілісність України збереглися. Деякі з лідерів наших церков – членів (Конференції) роблять все можливе, щоб закликати свої уряди, Європейський Союз та інші багатосторонні установи активізувати дипломатичні зусилля в цьому напрямку і забезпечити міцність демократичного процесу в перехідний період. Ми дуже сподіваємося , що їх робота буде приносити свої плоди на благо всієї України. Ми підносимо наші гарячі молитви за мир і ненасильницьке вирішення всіх проблем, що стоять перед українським суспільством. Ми молимося за силу і мудрість для всіх політичних лідерів, щоб вони впевнено вибирали дипломатію і діалог замість військової інтервенції, демократію та права людини замість авторитарного правління і дійсно представляли законні бажання людей України. Наші молитви і солідарність з вами і вірте, що ми духовно з вами у ці важкі часи. З молитвами і добрими побажаннями для вас і ваших церков та їхнього служіння, ми як і раніше, Щиро ваші у Христі, Др. Гай Ліагр, Генеральний Секретар Єпископ Крістофер Хілл, Президент ________________________________ To the members of the All-Ukrainian Council of Churches and Religious Organizations (AUCCRO) Geneva, 6th March 2014

Dear Sisters and Brothers in Christ,

It is with profound concern for the well-being of your churches and people that we are following the worrying developments in Ukraine. Through this letter we wish to reiterate our solidarity with you and support your call for peace and an immediate stop to any interference that would polarise and cause further division of Ukrainian society. After the violent confrontations of the past weeks – confrontations in which so many lives were sacrificed – your people deserve a respite from violence and bloodshed and a right to live in peace and harmony within a diverse and pluralistic society. The Conference of European Churches wants to ensure that all diplomatic and peaceful means are employed by those in power so that Ukraine’s sovereignty and territorial integrity are preserved. Some of our leaders in our member churches are doing their utmost to urge their respective governments, the European Union and other multilateral institutions to intensify diplomatic efforts in this regard and ensure a sound democratic process in this time of transition. It is our ardent hope that their work will bear fruit for the good of the whole of Ukraine. We offer you our fervent prayers for peace and the non-violent resolution of all problems confronting Ukrainian society. We pray for strength and wisdom for all political leaders that they may truly represent the legitimate desires of the people of Ukraine and be persuaded to choose diplomacy and dialogue over military intervention, democracy and human rights over authoritarian rule. Our prayers and solidarity are with you and trust that we are with you in spirit in these difficult times. With prayers and good wishes for you and your member churches and their ministry, we remain,

Sincerely yours in Christ,

Rev. Dr Guy Liagre, General Secretary Bishop Christopher Hill, President