descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Фахівці запропонували наступні кроки для впровадження медичного капеланства в Україні

Відбувся всеукраїнський міжконфесійний круглий стіл на тему «Впровадження професійного капеланства у сфері охорони здоров’я».

Участь в онлайн-обговоренні взяли понад 30 учасників, серед яких: представники Міністерства охорони здоров’я України, викладачі закладів духовної та медичної освіти, лікарняні капелани, керівники закладів охорони здоров’я, підрозділів релігійних організацій, що здійснюють служіння у сфері охорони здоров’я. 

Організаторами заходу виступили: ГО «Елеос-Україна», Асоціація капеланів в охороні здоров’я України та Громадська рада при МОЗ України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій. Роль модератора круглого столу виконав протоієрей Андрій Нагірняк, заступник голови Відділу соціального служіння Української Греко-Католицької Церкви.

Результатом обговорення стала Резолюція, повний текст якої публікуємо:

РЕЗОЛЮЦІЯ

міжконфесійного онлайн-круглого столу
«ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО КАПЕЛАНСТВА
У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

 

УСВІДОМЛЮЮЧИ необхідність впровадження інституту професійного капеланства у сфері охорони здоров’я України, який ефективно функціонує у багатьох країнах світу,

ПІДКРЕСЛЮЮЧИ важливість створення умов для належного забезпечення релігійних прав і потреб та духовної підтримки пацієнтів і персоналу закладів охорони здоров’я,

КОНСТАТУЮЧИ, що в багатьох закладах охорони здоров’я України вже здійснюється душпастирське служіння капеланами-волонтерами, а в окремих закладах охорони здоров’я введено штатні посади священнослужителів,

РОЗУМІЮЧИ потребу в консолідації зусиль держави та релігійної і професійної спільнот у справі створення інституту капеланства у сфері охорони здоров’я,

учасники круглого столу ПРОПОНУЮТЬ:

1. Міністерству охорони здоров’я України та Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій у найближчій перспективі відновити діяльність та оновити склад Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

2. Міністерству охорони здоров’я України відновити діяльність та оновити склад Робочої групи з питань впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я, утвореної наказом Міністерства охорони здоров’я України від 07.06.2019 № 1321.

До складу Робочої групи включити представників Міністерства охорони здоров’я України та Громадської ради при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій.

Завданнями Робочої групи визначити розробку проєктів наступних документів:

 • Концепція та План дій щодо впровадження професійного капеланства у сфері охорони здоров’я України;
 • Примірні програми клінічної капеланської (душпастирської) підготовки;
 • Положення про капеланство у сфері охорони здоров’я України;
 • Зміни до Національного класифікатора України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров’я» та Схем тарифних розрядів (в частині включення відповідних капеланських професій);
 • Примірні нормативи потрібної чисельності капеланів в закладах охорони здоров’я.

3. Громадській раді при Міністерстві охорони здоров’я України з питань співпраці з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій:

 • розглянути та схвалити на засіданні проєкти документів, зазначені у пункті 2 цієї Резолюції;
 • обговорити на засіданні питання перспективи розробки та прийняття проєкту Закону України «Про капеланство у сфері охорони здоров’я»;
 • ініціювати зустріч з приводу законодавчого забезпечення впровадження капеланства у сфері охорони здоров’я України з народними депутатами України, представниками Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури та інформаційної політики України, Державної служби України з етнополітики та свободи совісті.

4. Релігійним організаціям України активізувати процес створення та/або розвитку капеланського служіння у сфері охорони здоров’я шляхом:

 • формування профільних капеланських структурних підрозділів на національному, регіональному та місцевому рівнях;
 • забезпечення добору та підготовки капеланських кадрів.

5. Громадській організації «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України»:

 • активізувати роботу щодо формування регіональних відокремлених підрозділів;
 • розпочати підготовку до проведення у поточному році всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю з актуальних питань капеланського служіння у сфері охорони здоров’я;
 • розробити:

- Етичний кодекс капелана в охороні здоров’я України;

- Професійний стандарт капелана в охороні здоров’я України.

6. Громадській організації «Асоціація капеланів в охороні здоров’я України» з залученням закладів духовної і медичної освіти розробити інформаційно-просвітницькі матеріали та навчальні курси з питань капеланства у сфері охорони здоров’я для керівників органів і закладів охорони здоров’я та медичних працівників.

Міністерству охорони здоров’я України сприяти в організації і проведенні такого навчання та поширенні вказаних матеріалів серед підвідомчих органів і закладів.

Ухвалено 26 лютого 2021 року