descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Резолюція міжконфесійної наради щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, стигмі та дискримінації

Резолюція міжконфесійної наради

Комісії з питань соціального служіння

Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО)

щодо протидії епідемії ВІЛ/СНІДу, стигмі та дискримінації

28 березня 2019 року

Київ, Україна

Ми, представники Церков та релігійних організацій України, усвідомлюємо, що епідемія ВІЛ/СНІД, туберкульозу, гепатиту продовжується у нашій країні, що зумовлено рядом соціальних, економічних, медичних причин та необхідністю підвищення громадської свідомості, відповідальності, моральності, духовності.

Здоров’я є дорогоцінним Божим даром для кожної людини, і ми усі маємо відповідально дбати про його збереження, і кожна спільнота та інституція суспільства має внести свій посильний вклад у цю богоугодну справу. Свою роль ми бачимо в просвітництві людей, профілактиці, вихованні дітей і молоді та наданні турботливої опіки потребуючим.

Серед першочергових завдань ми бачимо:

Створення Ресурсного Центру ВРЦіРО з питань інформаційної, методологічної, навчальної підтримки в сфері ВІЛ/СНІД, туберкульозу, вірусних гепатитів; Проведення інформаційних компаній з залученням релігійних лідерів для заклику до тестування на ВІЛ та гепатити, а також інші інфекційні захворювання; Проведення інформаційних компаній та інших заходів спрямованих на зменшення стигми і дискримінації пацієнтів, уразливих груп; Впровадження програм статевого виховання та профілактики ризикованої поведінки серед дітей та підлітків, на основі пропагування сімейних цінностей та здорового способу життя; Професіоналізація та нормативне врегулювання діяльності медичних капеланів, їх навчання та методологічного забезпечення їх роботи з уразливими до ВІЛ/СНІД, туберкульозу, вірусні гепатити групами; Розвиток і підтримка програм реабілітації людей з алко- і наркозалежністю; Подальша професіоналізація програм реабілітації та ресоціалізації релігійних організацій; Залучення представників релігійних організацій до моніторингу за впровадженням програм ЗПТ і надання підтримки та супроводу пацієнтам програм ЗПТ; Поглиблення співпраці між релігійними організаціями, неурядовим та державним сектором задля підтримки пацієнтів та реалізації і захисту їх прав.

Виходячи з вищезазначеного та усвідомлюючи необхідність посилення ролі Церков та релігійних організацій у формуванні та впровадженні національної відповіді на поширення цих захворювань, ми звертаємося до усіх людей доброї волі, до братів і сестер у вірі, до представників держави і до громадянського суспільства та простягаємо руку до співпраці – лише разом ми зможемо дати гідну відповідь на цей виклик.