descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Рада представила керівництву держави свій шлях законодавчих змін у сфері свободи совісті

КИЇВ – Черговий головуючий у Всеукраїнській Раді Церков і релігійних організацій, Головний рабин м. Києва та України Яків Дов Блайх 16 жовтня спрямував звернення до Президента України Віктора Ющенка та Прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, в яких представив позицію конфесій щодо вдосконалення законодавства України про свободу совісті та релігійні організації. У цих документах основний акцент зроблено на першочерговості розробки концептуальних засад державно-конфесійних відносин, а також представлено практичні пропозиції до законотворчого процесу. Як повідомлялось, 6 жовтня цього року Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій доручив Головуючому у Раді спрямувати до керівництва держави звернення з проханням вилучити з планів законопроектних робіт на 2009 рік вимоги щодо розробки нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». У даному документі зазначається, що “для Церков і релігійних організацій України актуальним залишається питання опрацювання та ухвалення в якості законодавчого акту проекту Концепції державно-конфесійних відносин в Україні, розробленого робочою групою за участі конфесій, Центра ім. Разумкова та народних депутатів України”. На думку членів ВРЦіРО, лише після цього можливе порушення питання про внесення змін чи ухвалення нової редакції Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації». Така позиція духовних лідерів країни пов’язана з тим, що передвиборчий період в Україні містить у собі небезпеку викривлення будь-якої, навіть дуже гарної, ініціативи з мотивів політичної доцільності чи через надмірну поспішність в опрацюванні законодавчих актів. “Послідовний діалог на партнерських засадах, утвердження свободи совісті та віросповідання, конструктивне співробітництво в соціальній сфері, врахування духовно-виховного потенціалу Церков і релігійних організацій у освітній діяльності – це орієнтири конфесій на майбутнє, які мали би були відображені в концептуальних засадах державно-конфесійних відносин в Україні”, – відзначає Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій. Підсумовуючи, Головуючий у ВРЦіРО закликає Президента та Прем'єр-міністра вилучити з Орієнтовного плану законопроектних робіт на 2009 рік та з Плану заходів Україна-НАТО, затвердженого відповідно до Річної національної програми на 2009 рік з підготовки України до набуття членства в Організації Північноатлантичного договору, вимогу щодо необхідності розробки та ухвалення змін до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» як його нової редакції, так і змін до окремих основоположних статей.