descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Профільний парламентський комітет виступив проти погіршення стану релігійної свободи в Україні

законодавство КИЇВ – Комітет з питань культури і духовності на своєму засіданні ухвалив рішення, яким рекомендує парламенту відхилити законопроект про внесення змін до Закону "Про свободу совісті та релігійні організації" (щодо запобігання діяльності релігійних культів деструктивного типу та тоталітарних сект). Як зазначили парламентарі - члени Комітету, аналіз законопроекту свідчить про те, що чинний Закон "Про свободу совісті та релігійні організації" значно демократичніший, ніж запропоновані до нього зміни. Законопроектом (реєстрац. № 2419, автор - народний депутат Г.Москаль) пропонується створити Державний реєстр релігійних організацій, запровадити реєстрацію та щорічну перереєстрацію статутів (положень) релігійних організацій, що існують в Україні менше 10 років, розширити підстави для ліквідації релігійних організацій за рішенням суду, а також встановити низку заборон і обмежень щодо їх діяльності.Під час обговорення члени Комітету висловили низку зауважень до законопроекту. Зокрема, зазначалося, що положення законопроекту не узгоджуються з Конституцією України, ратифікованими Україною міжнародними документами та положеннями чинного Закону "Про свободу совісті та релігійні організації". Так, наголошували народні депутати, відповідно до статті 22 Конституції України "при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод". Натомість, законопроект містить положення, які спрямовані на звуження прав і свобод, наданих Конституцією України та чинним законом. Зокрема, проектом пропонується запровадити низку заборон щодо діяльності релігійних організацій (орендувати та проводити будь-які заходи у приміщеннях навчальних закладів усіх форм власності; здійснювати культову діяльність за межами території того регіону, де зареєстровані їхні статути (положення).Водночас, підкреслювали члени Комітету, Загальною декларацією прав людини, Міжнародним пактом про громадянські та політичні права, Конституцією України передбачені лише обмеження права на свободу світогляду і віросповідання в інтересах охорони громадського порядку, здоров'я, моральності населення або захисту прав і свобод інших людей.Крім того, на думку членів Комітету, сьогодні суттєвого оновлення (приведення у відповідність з Конституцією України, міжнародними нормативно-правовими актами) потребує весь Закон "Про свободу совісті та релігійні організації", а не його окремі положення. Джерело: Інститут релігійної свободи, м.Київ