descriptionПро раду supervisor_accountЧлени ради calendar_todayЗаходи createЗвернення assignmentДокументи new_releasesНовини photo_size_select_actualФото perm_contact_calendarКонтакти

Громадська рада при МОЗ України представлятиме позицію конфесій у сфері охорони здоров’я

КИЇВ – Наказом Міністра охорони здоров'я України Василя Князевича утворено Громадську раду з питань співпраці МОЗ України з Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій (ВРЦіРО). Громадська рада є постійно діючим дорадчо-консультативним органом, що функціонує при Міністерстві охорони здоров’я України та здійснює свою діяльність на громадських засадах. Наказом МОЗ України від 22 травня 2009 року № 358 було затверджено персональний склад та положення Громадської ради, яка була утворена відповідно до Угоди про співробітництво між Всеукраїнською Радою Церков і релігійних організацій та МОЗ України від 16 грудня 2008 р.

Окрім представників конфесій – членів ВРЦіРО до складу Громадської ради також увійшли уповноважені особи від НАН України, МОЗ України, Верховної Ради України, НЕК України з питань захисту суспільної моралі, Держкомнацрелігій та Інституту релігійної свободи. Мета створення Громадської ради полягає у забезпеченні відкритості діяльності МОЗ України та залученні громадськості до розробки владних рішень у сфері охорони здоров'я; взяття до уваги думки Церков та релігійних організацій під час розв'язання актуальних проблем діяльності Міністерства; сприяння всебічному забезпеченню свободи совісті, віросповідання та подальшої гармонізації державно-конфесійних відносин в галузі охорони здоров'я. Крім цього, за допомогою Громадської ради буде здійснюватись постійний діалог Міністерства з Церквами і релігійними організаціями з метою врахування їх позиції під час ухвалення владних рішень та посилення взаємного співробітництва, а також взаємодія у справі гуманізації медичної опіки, формування підходів до питань біоетики та залучення духовного потенціалу та досвіду соціальної роботи Церков і релігійних організації у сфері охорони здоров'я.

Відповідно до Положення про Громадську раду серед її завдань визначено такі: вироблення та представлення позиції Церков та релігійних організацій з питань діяльності Міністерства, у сфері охорони здоров'я та біоетики; напрацювання спільних поглядів з питань, які стосуються життя та здоров’я людини; виконання дорадчих функцій під час обговорення та прийняття Міністерством владних рішень, а також здійснення моніторингу їх реалізації; забезпечення співпраці ВРЦіРО з Міністерством щодо організації та проведення публічних громадських обговорень з основних напрямів його діяльності, нормативно-правових актів та їх проектів, ініціатив Міністерства чи Громадської ради тощо.

Положення визначає, що основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться за потребою, але не менше одного разу на квартал. Установче засідання заплановане на 4 червня цього року, у порядку денному якого містяться питання про обрання голови Громадської ради та затвердження її перспективного плану роботи на 2009 рік.