Меморандум про співрпацю МОН, Держкомрелігій та ВРЦіРО

.

МЕМОРАНДУМ
Про співпрацю Міністерства освіти і науки України,
Державного комітету України у справах релігій та
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій

 

Міністерство освіти і науки України, Державний комітет України у справах релігій та Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій (надалі Сторони), розглянувши на спільному засіданні питання стосовно можливих шляхів зближення державної і духовної систем освіти, усвідомлюючи, що:

  • історичний і культурний розвиток українського народу протягом останнього тисячоліття пов'язаний з ідеями християнства;
  • становлення вищої освіти в Україні бере свій початок з богословських студій;
  • соціальні, політичні, культурні особливості українського суспільства значною мірою визначені християнським світоглядом більшості українського народу;
  • є потреба відновлення, збереження та розвитку вітчизняних наукових традицій у галузі теології,