Звернення ВРЦіРО щодо морально-етичного змісту рекламної продукції в Україні

.

ЗВЕРНЕННЯ
Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій
щодо морально-етичного змісту рекламної продукції в Україні

 

Дорогі браття і сестри! Шановні співвітчизники!

Досвід багатьох поколінь нашого народу доводить, що благо суспільства в цілому і кожного громадянина зокрема може бути досягнуте тільки тоді, коли першорядне значення буде надаватися духовним, а не матеріальним цінностям. На відміну від духовних багатств, матеріальні, хоч є важливими, не здатні зробити ні людину, ні суспільство щасливими. Накопичення та споживання матеріальних благ не може бути метою життя людини. Тому пропагування гедонізму і споживацького ставлення до життя суперечить бажанню процвітання суспільства і блага українському народові.

Меморандум про співрпацю МОН, Держкомрелігій та ВРЦіРО

.

МЕМОРАНДУМ
Про співпрацю Міністерства освіти і науки України,
Державного комітету України у справах релігій та
Всеукраїнської ради Церков і релігійних організацій

 

Міністерство освіти і науки України, Державний комітет України у справах релігій та Всеукраїнська рада Церков і релігійних організацій (надалі Сторони), розглянувши на спільному засіданні питання стосовно можливих шляхів зближення державної і духовної систем освіти, усвідомлюючи, що:

  • історичний і культурний розвиток українського народу протягом останнього тисячоліття пов'язаний з ідеями християнства;
  • становлення вищої освіти в Україні бере свій початок з богословських студій;
  • соціальні, політичні, культурні особливості українського суспільства значною мірою визначені християнським світоглядом більшості українського народу;
  • є потреба відновлення, збереження та розвитку вітчизняних наукових традицій у галузі теології,