Комісія ВРЦіРО розробила Стратегію у сфері громадського здоров’я та протидії ВІЛ/СНІДу

.

Стратегія у сфері громадського здоров’я та протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу визначає пріоритети та засади спільної діяльності церков та релігійних організацій України.

Положення про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій

.

ЗАТВЕРДЖЕНО ЗІ ЗМІНАМИ

 на засіданні ВРЦіРО, протокол № 8 від 11.12.2007 р.
 

ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнську Раду Церков і релігійних організацій

1. Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій (далі – Рада) є представницьким міжконфесійним консультативно-дорадчим органом, що діє на громадських засадах.

2. Рада утворюється з метою об'єднання зусиль релігійних організацій по національне-духовному відродженню України: координації міжконфесійного діалогу як в Україні, так і поза її межами; участі в розробці проектів законодавчих та інших нормативних актів з питань відносин між державою та релігійними організаціями; здійснення колективних заходів добродійного характеру.

3. Рада будує свою роботу на засадах рівності і рівноправ'я, поважною ставлення до внутрішніх настанов і традицій усіх офіційно діючих в Україні релігійних організацій.

Регламент діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Всеукраїнської Ради Церков і
 релігійних організацій від 24 січня 2013 р.

 

РЕГЛАМЕНТ
діяльності Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій

 


2.    Основною формою роботи Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Рада), Секретаріату Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Секретаріат) та Комісії з питань соціального служіння Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі – Комісія) є засідання, що проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.

Положення про Секретарiат ВРЦiРО

.

ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні Всеукраїнської Ради
Церков і релігійних організацій,
протокол № 4 від 26 січня 2006 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков
і релігійних організацій

1. Секретаріат Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі - Секретаріат) є робочим органом з попереднього опрацювання питань, що виносяться на засідання Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій (далі ВРЦіРО або Рада).

Секретаріат створюється для організаційного забезпечення роботи Ради.

2. Секретаріат складається з повноважних представників членів ВРЦіРО.