Обращение Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций к Президенту Венгерской Республики

.


30.05.2012 г. № 12/58

Высокодостойному господину
Яношу Адеру,
Президенту Венгерской Республики

 

Достопочтенный господин Президент!

 

От имени Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций – представительского межконфессионального консультативно-совещательного органа, в состав которого входят 18 церквей и религиозных организаций христианского, мусульманского и иудейского вероисповеданий, представляющие более 95% верующих Украины – обращаюсь к Вам, а в Вашем лице и ко всему Венгерскому народу с поздравлением по поводу принятия Конституции Вашего государства, которое защищает Ваши традиционные моральные, духовно-религиозные и национальные ценности.

 

Мы полностью солидаризируемся с Вами в признании того, что Конституция должна защищать жизнь человека от его зачатия и до времени естественной смерти, а семья – это союз между мужчиной и женщиной. Эти и другие Вечные Истины, которые переданы нам Всевышним через Книги Священного Писания и естественно отразились в самобытности наших народов, – должны быть основой национальных законодательств, поскольку только они могут обеспечить устойчивое и безопасное общественное развитие, если будут должным образом признаны и почитаемы.

Уверяем Вас о всесторонней поддержку в противостоянии с агрессивным секуляризмом и воюющим безбожием и возносим молитвы к Всевышнему с просьбой о Его опеке над всем Венгерским народом.

 

С должным уважением,

+ Святослав
Очередной председатель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций,
Отец и Глава Украинской Греко-Католической Церкви


Принято ВСЦиРО на заседании 30 мая 2012 года в Киеве.

 

___________________

 

 Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsa
01001 Ukrajna, Kiev-1, а/с В-125,UGKE hivatala , tel./fax: (+38 044) 253-43-53
E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.   Web-lap: www.vrciro.org.ua


30.05.2012.kimenő № 12/58

                            Nagyméltóságú
                            Áder János úrnak
Magyarország Köztársasági Elnökének

 

Nagyméltóságú Elnök Úr!

 

Az Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsának nevében, amely  felekezetközi képviseleti konzultációs tanácskozó szerv, amely 18 különböző keresztyén, muzulmán és judaista vallást képviselő egyházat és vallási szervezetet tömörít magába, és az ukrajnai hivők 95%-át reprezentálja, Önhöz fordulok, és  az Ön személye által az  egész magyar nemzethez  köszöntéssel  az Önök álláma új Alkotmányának elfogadása okán, amely az önök morális, vallási és nemzeti értékeiket védi.

Teljességgel szolidárisak vagyunk Önökkel annak elismerésében, hogy az alkotmány az életet kell, hogy védje a fogantatástól a természetes halál pillanatáig, a család pedig egy férfi és egy nő közötti szövetség. Ezek és az Örök Igazságok, amelyeket a Mindenhatótól kaptunk a Szentírás könyvein keresztül, és természetszerűen kifejeződtek a népeink  eredetiségében, kell hogy a nemzeti törvényeink alapjai legyenek, mert csak ezek tudják biztosítani a stabil és biztonságos társadalmi fejlődést, amennyiben a megfelelő módon el lesznek ismerve és tisztelve.

Biztosítjuk Önöket teljes mértékű támogatásunkról az agresszív szekularizmus és a harcias istentelenség elleni küzdelemben, és imádságainkat emeljük a Mindenhatóhoz azzal a kéréssel, hogy vegye oltalma alá az egész magyar nemzetet.

 

Az Önt megillető tisztelettel,

+ Szvjatoszláv
Az  Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsának soros elnöke
Atya és az Ukrajnai Görög-Katolikus Egyház feje

 

Nem hivatalos fordítás

 

Információ Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsáról

 

Az Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsa (UEÉVSZT) 1996 decemberében alakult, mint felekezetközi képviseleti konzultációs tanácskozó szerv.
 
UEÉVSZT célja – Egyházak és vallási szervezetek erejének egyesítése Ukrajna lelki megújulásának céljából, valamint az egyházközi dialógus koordinációja Ukrajnában és a határain túl, részvétel a normatív törvényjavaslatok kidolgozásában, melyek az egyházak és állam közötti viszonyt szabályozzák, együttes jótékonysági jellegű tevékenység végrehajtása.

 

A tanács az egyenlőség és egyenjogúság elvén működik, a belső szabályzat és  tradícióknak tiszteletben tartásával amelyek alapján az vallási szervezetek működnek az Ukrajnai alkotmány  keretében és független az ukrajnai államhatalmi szervektől, politikai pártoktól, egyéb társadalmi szerveződésektől és ezek vezető szerveitől.   

 

A mai napra 2012 közepén az Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsába 18 egyház és vallási szervezet tartozik (és egy felekezetközi szervezet), akik között megtalálhatóak ortodoxok, görög,- és romai katolikusok, protestáns egyházak, de zsidó és muzulmán vallási egyesületek. Jelen állapot szerint a Tanács Ukrajna híveinek több mint 95 %-át képviseli.

 

Az Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsának alapszabályzata alapján, a tagok sorban elnökölnek az üléseken, ami megengedi elosztani a felelősséget a titkárság munkájának megszervezéséért a felekezetek között és a folyamatos együttes cselekvés koordinálását az ülések között.


Az UEÉVSZT titkárságát a felekezetek képviselői alkotják, amely 2005-ben jött létre, hogy az aktuális kérdések felett munkálkodjanak és előkészítsék ezeket az ülésekre a tanács tagsága elé. A Tanácsban működik egy bizottság, amely a szociális szolgálattal foglalkozik és egy bizottság, amely az egyházak és vallási szervezetek vagyonának restituciójával foglalkozik.

 

Az Ukrajnai Egyházak és vallási szervezetek tanácsának tagjai (abc szerint):

 • Vaszily Rajcsinec– Fő presbíter Az Evangéliumi Hit Szabad Egyházai Ukrajnai Szövetség
 • Viktor Alekszejenkó – A Hetednapos Adventista Egyház Ukrajnai Uniós Konferenciájának elnöke   
 • Volodimir (Szobodán) – Az Ukrajnai Pravoszláv Egyház elöljárója, Kijevi és egész Ukrajna Metropolitája
 • Vjacseszláv Horpincsuk – Az Ukrán Lutheránus Egyház püspöke
 • Vjacseszláv Nesztercsuk – Evangéliumi Baptista Keresztyének Ukrajnai Egyházak Szövetségének elnöke
 • Grigorij Komendant – Az Ukrajnai Bibliai Társulat elnöke.
 • Grigorisz Bunyiátyan – Az Ukrajnai Örmény Apostoli Egyház Egyházmegyéjének érseke
 • Emirali Ablajev  – A Krimi Muzulmánok Vallási Közösségének elnöke
 • Leonid Padun – Az Ukrajnai Keresztyén Evangelista Egyház rangidős püspöke.
 • Markiján Trofimják – A Római Katolikus Egyház püspöke Ukrajnában  
 • Metodusz (Kudrjakov) – Az Ukrajnai Autokefalis Pravoszláv Egyház előljároja, Kijev és egész Ukrajnai metropolita
 • Mihajló Pannocsko – Az Ukrajnai Evangéliumi Hit Keresztényi egyházának rangidős püspöke
 • Olexander Grossz – A Német Evangélikus-Luteránus Ukrajnai Egyházak zsinatának elnöke
 • Zán Fábián Sándor – A Kárpátaljai Református Egyház zsinatának elnöke
 • Ruszlán Abdikejev – Az Ukrajnai Muzulmánok Vallási Centrumának muftija
 • Szvjatoszláv (Sevcsuk) – Az Ukrajnai Görög-Katolikus Egyház Fő püspöke.
 • Filaret (Deniszenkó) – Az Ukrajnai Pravoszláv Egyház Kijevi Patriárchátusának előljárója, Kievi Pátriárcha és Egész Rusz-Ukrajna pátriárchája
 • Sejch Ahmed Támim  – A Ukrajnai Muzulmánok Vallási Közösségének feje, Ukrajna  Muftija 
 • Jákob Dov Blajch – Az Ukrajnai Zsidó Vallási Szervezetek Szövetségének elnöke, Kijev és Ukrajna Főrabbija